Marjolein Roskam Fonds

Het Marjolein Roskam Fonds is opgeheven. Het geld dat nog in de kas zat, is in de zomer van 2013 gestuurd naar vier projecten in Zuid-Afrika. Het gironummer, ooit het nummer van Marjolein en lange tijd het nummer van het fonds, staat nu op naam van haar zus Caroline Roskam. Wilde Ganzen heeft het geld dat wij naar Zuid-Afrika stuurden, verhoogd met 55%. Hieronder lichten wij toe welke projecten het betreft.

Schoon drinkwater Kwazulu Natal € 2.903,64
Op de Queen Nandi Primary School en de Bekheshowe High School in Kwazulu Natal is geen schoon drinkwater beschikbaar. Vooral in de zomer is het erg heet op school en het opgeslagen regenwater is dan niet meer veilig voor consumptie. Tot nu toe werden zowel leraren als leerlingen vaak ziek, door gebrek aan kennis over hygiëne en door het gebruik van vuil water. Op de twee scholen wordt een Aqua Doc UV systeem geïnstalleerd, waarmee per minuut zes liter water kan worden ontsmet. Leraren en leerlingen worden getraind met betrekking tot het belang van schoon drinkwater. De 962 leerlingen en 31 leraren zullen hier veel baat bij hebben.

foto1

Meubels voor kinderhuis HOKISA € 3.721,55
In Masupele staat het HOKISA huis dat kleinschalige opvang biedt aan tien kinderen en acht jong volwassenen. De kinderen in het HOKISA huis zijn door de rechter uit huis geplaatst wegens ernstige verwaarlozing en zij hebben ontwikkelingsstoornissen. Zij leven in kleine groepen met negen vaste verzorgers uit de lokale gemeenschap. Op deze manier groeien de kinderen op in een situatie die veel weg heeft van een ‘gewoon gezin’. Er zijn twee woonhuizen voor deze kinderen gebouwd, maar die moeten nog ingericht en gestoffeerd worden.

project2012.0023-1

28 huisjes voor 200 kwetsbare kinderen in Elandsdoorn € 11.046,17
Een ‘child-headed household’ is een gezinsverband dat wordt geleid door een jongere tussen 18 en 24 jaar. De ouders zijn overleden of terminaal ziek. Deze gezinnen vallen buiten een familiestructuur en hebben vrijwel geen geld. Dat maakt hen zeer kwetsbaar. Veel kinderen uit child-headed households wonen in krotten, gaan meestal niet naar school, experimenteren met drugs en hebben vroegtijdige seksuele contacten.
200 kinderen in Elandsdoorn wonen in zo’n child-headed houshold en doen mee aan een project dat beoogt de leefomstandigheden van de kinderen drastisch te verbeteren. Het is de bedoeling dat de kinderen een ingericht huisje krijgen. Intussen zijn al 21 van de 28 huisjes gebouwd en in gebruik genomen door de nieuwe bewoners. De huisjes hebben twee slaapkamers, een badkamer, een keuken en zonnepanelen.

project2012.0271-Fam. Magwaiproject2012.0271-huis

Farmschools € 12.505,00
De Kalkoenkrans Primary School heeft het geld besteed aan lesmateriaal, een frees en een grasmaaier. Schaarste aan lesmateriaal is altijd een probleem op Zuid-Afrikaanse scholen. Dankzij het Marjolein Roskam Fonds heeft de Kalkoenkrans Primary School nu een bibliotheek met lesmateriaal en boeken die goed aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Er is een moestuin en de kinderen krijgen elke dag een maaltijd met verse groenten. Voor veel kinderen is dat de enige maaltijd die ze krijgen op een dag. Er worden nu zoveel groenten verbouwd dat er voedsel gedeeld kan worden met leerlingen en docenten van de andere vier Farmschools waar Kalkoenkrans Primary School mee samenwerkt.

20131008_105106

Het Freedom Park in Pretoria eert Karel Roskam
Op de Wall of Names van het herinneringsgebouw zal in 2013 de naam van Karel Roskam worden gegraveerd, als eerbewijs voor zijn inzet voor de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Lees meer

Het Marjolein Roskam Fonds
Het Marjolein Roskam Fonds richt zich op kleinschalige basisprojecten in Zuid- en Zuidelijk Afrika, waarbij onderwijs een belangrijke rol speelt. Zonder een redelijke schoolopleiding kom je ook in Afrika niet ver. Maar veel kinderen in die landen kunnen om allerlei redenen niet eens naar een gewone basisschool. Voor deze kansarme kinderen hoopte Marjolein iets te kunnen betekenen.

Marjolein

Marjolein in Zimbabwe

Marjolein Roskam was pas 24 jaar toen zij in juni 1993 omkwam bij een verkeersongeluk. Ze studeerde Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en wilde na haar studie gaan werken met getraumatiseerde kinderen in Zuid- en Zuidelijk Afrika.
Ze had dit besluit genomen toen ze samen met haar ouders en haar zusje Caroline een bezoek bracht aan een vluchtelingenkamp in Zimbabwe. Om toch iets van haar toekomstplannen te realiseren, werd een jaar later, in 1994, het Marjolein Roskam Fonds opgericht.

ETAFENI BACKYARD PLAYGROUP AT MASIZAME

Een speelgroep in de achtertuin van Masizame, Etafeni

Het fonds

Het fonds is te klein om structurele en permanente steun te geven, maar kan wel concrete plannen verwezenlijken. Het bestuur kiest deze projecten zorgvuldig uit. Voorwaarde is dat er een bestedingsplan komt en er naderhand een overzicht volgt, waaraan het geld is uitgegeven. En voor het MRF telt ook dat het projecten zijn waar Marjolein Roskam zich in zou kunnen vinden.

Wilde Ganzen

De laatste jaren heeft Wilde Ganzen ons geadviseerd over nieuwe projecten. Het geeft ons en dus ook u het vertrouwen dat het geld goed terecht komt en bovendien vermeerdert Wilde Ganzen het geld dat u overmaakt met 55%. Meer informatie over Wilde Ganzen vindt u via www.wildeganzen.nl

logo wilde ganzen
“Wilde Ganzen is dé expert op het gebied van concrete projecten in ontwikkelingslanden.
Wij stellen mensen in staat om initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Hiervoor werven we fondsen en leveren we kennis en begeleiding.
Samen met betrokken Nederlanders doen wij dit al meer dan 50 jaar. Zo zijn er inmiddels ruim 10.000 projecten succesvol afgerond.”

Injubuko Library

Het MRF heeft dankzij de donateurs en Wilde Ganzen voor Farmschools een bibliotheek kunnen inrichten.

Nieuwsbrieven

In onze nieuwsbrieven leest u welke projecten het Marjolein Roskam Fonds al heeft gesteund. Ook over de verschillende vaak hartverwarmende initiatieven van vrienden, bekenden, soms ook onbekenden, om geld in te zamelen. Annelies en Karel Roskam, de ouders van Marjolein en ook anderen hebben in de loop van de jaren herinneringen opgehaald aan Marjolein.

In de laatste nieuwsbrief kunt u lezen dat we als bestuur hebben besloten het Marjolein Roskam Fonds onder te brengen bij Wilde Ganzen. Voortaan zorgen zij ervoor dat uw gift terecht komt bij kinderen in Zuid-Afrika. Als u geld aan WG wilt overmaken, op giro 40.000, vermeld er dan bij ‘Marjolein Roskam Fonds’. Wilde Ganzen vermeerdert uw gift met 55%. Op deze website zullen we u blijven informeren over de projecten die WG met uw geld heeft gesteund.

Het gironummer 4550697, dat Marjoleins gironummer was en later in gebruik is geweest bij het Marjolein Roskam Fonds, zal over een tijdje op naam komen te staan van een van de dochters van Caroline Roskam. Zo blijft Marjoleins nummer in de familie.

Kind bij Etafeni

Kind bij Etafeni

 

Bestuur

Het bestuur van het Marjolein Roskam Fonds:

  • Maartje van Weegen Voorzitter
  • Caroline Roskam Secretaris
  • Martin Jansen Penningmeester
  • Lily Fortuin Bestuurslid
  • Hilde Dijksterhuis Bestuurslid
  • Marcel Barneveld Bestuurslid

Secretariaat:
Floralialaan 46, 
1402 NL Bussum
E-mail: info@marjoleinroskamfonds.nl